1. Hong Kong - 2.354
2. New York - 794
3. Tokyo - 556
4. Shanghai - 430
5. Dubai - 403
6. Bangkok - 355
7. Chicago - 341
8. Guangzhou - 295
9. Seoul - 282
10. Kuala Lumpur - 244